دوشنبه 22 مهر 1392

الگویابی در ریاضی

نوشته شده توسط محمدعلی بدری در ساعت 21:37

به الگوهای جالب ضرب در حاصل ضرب عدد ۳۷ و مضرب‌های ۳ توجه کنید.
۱- جواب از ۳ عدد ۱ شروع می‌شود و تا ۳ عدد ۹ ادامه دارد.
 ۲- اگر رقم های حاصل ضرب را با هم جمع کنیم٬ به عددی که در ۳۷ ضرب شده خواهیم رسید .

۳=۱+۱+۱→۱۱۱=۳۷×۳

۶=۲+۲+۲→۲۲۲=۳۷×۶

۹=۳+۳+۳→۳۳۳=۳۷×۹

۱۲=۴+۴+۴→۴۴۴=۳۷×۱۲

۱۵=۵+۵+۵→۵۵۵=۳۷×۱۵

۱۸=۶+۶+۶→۶۶۶=۳۷×۱۸

۲۱=۷+۷+۷→۷۷۷=۳۷×۲۱

۲۴=۸+۸+۸→۸۸۸=۳۷×۲۴

۲۷=۹+۹+۹→۹۹۹=۳۷×۲۷

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.